Tài liệu Ôn thi Kế toán viên và Kiểm toán viên chính thức của BTC năm 2017

Bộ Tài Chính đã cung cấp Bộ tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế Toán – Kiểm Toán 2017 cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu ôn thi CNHN trong năm 2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn thi CCHN Kế Toán (APC) –  Kiểm Toán (CPA) cho kỳ thi 2017, chúng tôi xin chia sẽ lại cho các anh chị để mọi người có thể ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

I. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế Toán .

Chuyên đề 1 : Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Chuyên đề 2 : Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Chuyên đề 3 : Thuế và quản lý thuế nâng cao

Chuyên đề 4 : Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

II. Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề Kiểm Toán . 

Chuyên đề 5 : Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

Chuyên đề 6 : Phân tích tài chính Doanh nghiệp nâng cao

Chuyên đề 7 : Ngoại ngữ

Như vậy:

– Các anh chị nào tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán năm 2017 thì chỉ cần nghiên cứu 04 chuyên đề đầu (1-4).

– Các anh chị nào tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán năm 2017 thì nghiên cứu toàn bộ 07 chuyên đề (1-7).

-Các anh chị nào đã có chứng chỉ hành nghề Kế toán, muốn tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán năm 2017 thì chỉ cần nghiên cứu 03 chuyên đề (5-7).

* Người có chứng chỉ hành nghề kế toán được phép đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán sau:

1/ Làm kế toán viên.

2/ Làm kế toán trưởng.

3/ Xây dựng hệ thống kế toán riêng biệt cho các đơn vị khác nhau.

4/ Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kế toán, kiểm toán và tài chính.

5/ Dịch vụ tư vấn tài chính.

6/ Dịch vụ kê khai thuế.

7/ Các dịch vụ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

(Mẫu chứng chỉ hành nghề kế toán)

Anh chị truy cập trang facebook của trung tâm để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *