HỎI: Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định như thế nào?

– Hỏi:

Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định như thế nào?

– Đáp:

Tại điểm c2, khoản , Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT- BTC hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

1/ Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng kí thuế và được cấp mã số thuế.

2/ Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế  cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

3/ Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

4/ Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 01 lần vào 01 người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Ví dụ 1: Vợ chồng chị D có 2 con dưới 18 tuổi. Anh chị đều có thu nhập trên mức khấu trừ thuế. Việc đăng ký giảm trừ cho 2 con sẽ do anh chị lựa chọn 01 trong 03 cách: trừ 7,2 triệu vào vợ; trừ 7,2 triệu vào chồng hay chia ra mỗi người 3,6 triệu. Anh chị căn cứ thu nhập của mình tính theo 3 cách trên cách nào có số thuế nộp thấp thì đăng ký.

Ví dụ 2: Một bà mẹ ở nông thôn (65 tuổi) có 4 con đã xây dựng gia đình. Các con bà đi làm ở thành phố đều có thu nhập trên mức chịu thuế. Như vậy, cả 4 người con của bà( gồm cả dâu, rể) đều có quyền trừ 3,6 triệu( nuôi dưỡng bà). Nhưng theo quy định chỉ có 01 người được trừ, vậy các con của bà phải thỏa thuận để cho ai được trừ nuôi người phụ thuộc thì người đó khai đăng ký giảm trừ gia cảnh. Với quy định này cá nhân tự giác kê khai và tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

Theo VTCA( Hội tư vấn thuế Việt Nam)

P/s: Các bạn nhớ đăng ký tham gia Group của trung tâm TẠI ĐÂY để nhận thêm nhiều thông tin nhé

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *